آپلود عکس

راهنمای مراجعین

مراحل اداری اخذ پروانه کسب :

مراحل اداری اخذ پروانه ساخت:

مراحل پاسخ استعلام نقل و انتقال:

مراحل تمدید پروانه ساخت:

مراحل صدور عدم خلاف:

مراحل اخذ استعلام انشعابات برق و آب و گاز:

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری قزوین می باشد