آپلود عکس

منشور اخلاقی

متن منشور اخلاقی کارکنان شهرداری کوهین به شرح ذیل است:

    کارکنان شهرداری کوهین با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ  منافع عموم به ارائه خدمات و جلب رضایت آنان را سر لوحه خود قرار می دهند.

کارکنان شهرداری کوهین بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهرند از این رو حضور آنان در شهرداری را مغتنم  می شمارد. کارکنان شهرداری کوهین با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری و با رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف آماده شهرداری می باشند.

کارکنان شهرداری کوهین باور دارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان از مهمترین مسئولیت های آنان است و تمام تلاش خود را و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

کارکنان شهرداری کوهین انجام امور شهروندان را در کوتاه ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت جلوگیری نمایند.

کارکنان شهرداری کوهین مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه های مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.

کارکنان شهرداری خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

کارکنان شهرداری بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت های آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است و با تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در شهرداری کوهین می پردازند.

 کارکنان شهرداری استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور در شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء شهرداری استفاده می کنند.

با انتشار این منشور همه مدیران واحدهای (ستادی و اجرای) تابع شهرداری کوهین موظف شده اند روش های مورد عمل و بخشنامه خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط منطبق با معیارهای اخلاقی منظم در منشور تطبیق دهند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری قزوین می باشد